“JEDAN ZALJEV-JEDNA BORBA”- udružene inicijative građana Dajle i Karigadora u borbi protiv devastacije i betonizacije svoje uvale Dajle-Karigador

karigador
30.06.2018. 10:32; Učitavanja: 195; Početna / Lifestyle / Ekologija / “JEDAN ZALJEV-JEDNA BORBA”- udružene inicijative građana Dajle i Karigadora u borbi protiv devastacije i betonizacije svoje uvale Dajle-Karigador

Građanska inicijativa iz Dajle te građanska inicijativa i udruga “Moj lipi Karigador” uz podršku Zelene Istre apeliraju da se spriječi devastacija i betonizacija   za sada netaknute uvale  Dajla-Karigador izgradnjom dviju luka otvorenih za javni promet.

Građani smatraju da je neracionalno i nepotrebno devastirati novo područje te planirati dvije luke u istom malenom zaljevu- na udaljenosti svega 300 metara jedne od druge.  Glavni pokušaj prevare odnosi se na veličinu zahvata u Uvali Dajla – Karigador. Umjesto da se građanima da potpuno informacija o tome kako se u Uvali Dajla-Karigador planiraju graditi dvije luke, jedna u dijelu koji pripada Općini Brtonigla s 200 vezova i druga, koja pripada Gradu Novigradu, sa 63 veza, isti naručitelj – Lučka uprava Umag-Novigrad dva je velika zahvata u procedurama izdavanja dozvola prikazao zasebno. Na taj je način ishodovao i rješenje Ministarstva zaštite okoliša da ne treba provesti postupak procjene utjecaja na okoliš za luku u Dajli  tako izbjegnuvši obavezu procjene  kumulativnog  utjecaja oba zahvata u istom zaljevu. Radi se o predimenzioniranim zahvatima koji uopće ne odgovaraju potrebama građana. Primjerice u Dajli postoji potreba za svega 25 vezova, a te se potrebe građana mogu zadovoljiti uređenjem i eventualnim malim proširenjem  već postojeće lučice u Dajli kod samostana ili uređenjem postojećeg mola. I u Karigadoru je slična situacija i mještani se zalažu za uređenje postojećeg ribarskog mola s maksimalno 40 vezova. Spomenimo da se na svega par kilometara nalaze već izgrađene luke u Umagu i Novigradu, a planira se i u Antenalu.

Cijeli proces planiranja obje luke bio je forsiran, netransparentan, nametnut i suprotan željama stanovnika što su građani i pokazali brojnim primjedbama koje su slali u postupcima javnih rasprava, prikupljali su peticije, u suradnji s pravnim službama dokazane su velike pravne nepravilnosti u dokumentaciji u slučaju projekta luke u Karigadoru, netransparentnost dokumentacije, sukob interesa, sumnja u solventnost koncesionara. Čak je i župan Valter Flego na sjednici Istarske Županije 29.09.2017. proglasio ugovor o koncesiji za marinu u Karigadoru ništetnim zbog niza nepravilnosti. Građani su pokrenuli i upravni spor pred Visokim upravnim sudom RH vezanim uz ukidanje odluke o dodjeli koncesije. Za luku u Dajli se pak netransparentno osnovalo „povjerenstvo građana“ za odlučivanje o (ne)potrebnosti i veličini luke, o kojem građani nisu imali nikakve informacije, a u kojoj su članovi povjerenstva izabrani samo stanovnici koji su u sukobu interesa jer bi od izgradnje luke imali direktne koristi, a ignoriraju se primjedbe čak 256 građana koji su svoje komentare na zahvat podnijeli službenim putem. Osim toga građani od 2012. godine uopće nisu bili obaviješteni o razvoju i postupku planiranja luke te su bili šokirani kad  su tek 13.072017. saznali da je već izrađen Elaborat zaštite okoliša i da je Ministarstvo zaštite okoliša odobrilo izdavanje lokacijske dozvole bez potrebe procjene utjecaja na okoliš. Na temelju svega rečenog, očito je da se luke u zaljevu Dajla-Karigador ne planiraju za domaće stanovništvo, već za komercijalne interese investitora, a na štetu građana.

Navedeni zahvati će betoniranjem i  miniranjem nepovratno devastirati   kulturno i ekološki zaštićeno područje uvale Dajla-Karigador.  Radi se o registriranom arheološkom lokalitetu upisanom u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske, a planirani zahvati ulaze u područje ekološke mreže EU natura 2000 HR 100032 “Akvatorij zapadne Istre” s međunarodno važnim područjem za ptice i obiluje strogo zaštićenim vrstama kao što su periske, prstaci , morska trava posidonija, škrdobuli, izvori pitke vode, otisci dinosaura…

Ugrozila bi se i osnovna gospodarska djelatnost ovih mjesta- turizam, čiji je glavni adut postojeće čisto more i prirodna obala. No, ono što je najvažnije, ovim zahvatima je ugrožen javni interes i ugroženo je zdravlje i kvaliteta i standard života mještana  a,  predstavnici inicijativa poručuju “pitajte svoje građane što žele i što trebaju u svom naselju, a ne investitore”

Mještani Karigadora i Dajle žele sačuvati svoja predivna mjesta, traže uređenje plaže, šetnice, biciklističke staze i što je najvažnije traže očuvanje obale i mora! Ne žele nikakve marine, gradnje objekata za brušenje i farbanje barki, dizalice, betoniranje, buku i promet.

Žele očuvati svoju ekološku i kulturnu baštinu, kvalitetu svog života, zdravlje i mir, te očuvani okoliš i nedevastiranu prirodu za buduće generacije. Pitaju se: kome se pogoduje takvim „planiranjem“, zašto bi profit nekih/investitora bio ispred dobrobiti svih (i budućih generacija) i zaštite prirodnih i kulturnih dobara, zašto bi trebalo vrijediti: profit njihov, a problemi naši, treba li baš svaku uvalu pretvoriti u luku, zašto političari koji trebaju štititi javni interes pričaju o održivom razvoju a rade upravo suprotno?

Građani na kraju poručuju da neće odustati već planiraju niz novih akcija i prosvjeda, a poduzet će i daljnje pravne korake kako bi spriječili devastaciju ove jedinstvene uvale!

Galerija slika uz članak

Print Friendly, PDF & Email
max 2