Javni poziv za podnošenje prijave za razrez poreza – kuće za odmor

grb-grada-porec
13.03.2018. 18:30; Učitavanja: 295; Početna / Obavijesti / Javni poziv za podnošenje prijave za razrez poreza – kuće za odmor

Upravni odjel za proračun i gospodarstvo Grada Poreča-Parenzo, na temelju Zakona o lokalnim porezima (NN RH broj 115/16 i 101/17)  i Odluke o lokalnim porezima Grada Poreča –Parenzo (Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo br.18/2017) objavljuje  

POZIV

za podnošenje prijave za razrez poreza Grada Poreča-Parenzo za 2018.godinu

Pozivaju se pravne i fizičke osobe da u skladu s Odlukom o porezima Grada Poreča-Parenzo do 31.ožujka 2018.godine dostave prijavu za razrez POREZA NA KUĆE ZA ODMOR  

Prema člancima 25., 26., 41. i 42. Zakona o lokalnim porezima i 9.-13. Odluke o lokalnim porezima Grada Poreča-Parenzo propisano je da su obveznici poreza na kuće za odmor pravne i fizičke osobe koje su vlasnici kuća za odmor na području Grada Poreča-Parenzo.  

Za nepodnošenje prijave propisana je u članku 56. Zakona o  lokalnim porezima novčana kazna u visini od 2.000,00 do 25.000,00 kn pravnoj ili fizičkoj osobi, a odgovornoj osobi u pravnoj osobi kazna od 1.000,00 do 10.000,00 kn.  

Obrasci za prijavu mogu se podići u pisarnici Grada Poreča-Parenzo ili na internet portalu Grada Poreča-Parenzo: http://www.porec.hr/adm/admin/shape=rect   

Popunjena prijava s prilozima dostavlja se na adresu Grad Poreč-Parenzo, Obala maršala Tita 5, 52440 Poreč ili na e-mail: za porez na kuće za odmor: [email protected] ili na fax: 052/634-345.   

IN ITALIANO…

Dodatni materijali

Print Friendly, PDF & Email
max 2