NEWS

Javni poziv na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za – građenje građevine stambene namjene – višeobiteljska zgrada sa tri stambene jedinice

11.05.2018. 12:47; Učitavanja: 276; Početna / Obavijesti / Javni poziv na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za – građenje građevine stambene namjene – višeobiteljska zgrada sa tri stambene jedinice

Grad Poreč-Parenzo poziva na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole građenje građevine stambene namjene – višeobiteljska zgrada sa tri stambene jedinice, 2. skupine na dijelu katastarske čestice oznake k.č.4114/1, i dijelu k.č. 4162/2 sve k.o. Poreč, naselje Bolnica.

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 24.05.2018 u 10:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju, prizemlje, soba br. 9.

Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

 

Print Friendly, PDF & Email
Half maraton 2019 S