NEWS

Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna UPU-a građevinskog područja naselja Funtana i građevinskih područja ugostiteljsko turističke namjene Funtana i Valkanela…

09.10.2017. 19:00; Učitavanja: 197; Početna / Novosti / Okolne općine / Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna UPU-a građevinskog područja naselja Funtana i građevinskih područja ugostiteljsko turističke namjene Funtana i Valkanela…
22281563_1518713681541119_8054808726231335782_n

Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna UPU-a građevinskog područja naselja Funtana i građevinskih područja ugostiteljsko turističke namjene Funtana i Valkanela i građevinskog područja sportsko rekreacijske namjene R6 i s time povezanih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Funtana

Objavljuje se javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja naselja Funtana i građevinskih područja ugostiteljsko turističke namjene Funtana i Valkanela i građevinskog područja sportsko rekreacijske namjene R6 i s time povezanih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Funtana. Javna rasprava započinje 16. listopada 2017. godine i traje do 24. listopada 2017. godine.

Javni  uvid  u  prijedlog  Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Funtana i s time povezanih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Funtana može se, u vrijeme  trajanja  javne rasprave,  izvršiti  u  prostorijama  Jedinstvenog Upravnog  odjela  Općine Funtana – Fontane na adresi Funtana, Bernarda Borisija 2, svakog radnog dana od 09,00 do 13,00 sati.

Javno izlaganje za sve zainteresirane o prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Funtana i s time povezanih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Funtana održat će se dana 19. listopada 2017. godine s početkom u 18,00 sati u prostorijama  galerije Zgor murve u Funtani, Ribarska 24. 

Datoteke:

Obavijest o javnoj raspravi.pdf

Print Friendly, PDF & Email