Imenovani Odbori za socijalnu politiku i zdravstvo, za obrazovanje i kulturu i za sport pri Gradu Poreču

12.12.2017. 23:00; Učitavanja: 56; Početna / Novosti / Iz Grada Poreča / Imenovani Odbori za socijalnu politiku i zdravstvo, za obrazovanje i kulturu i za sport pri Gradu Poreču

Dana 15. studenog 2017. osnovani su u Gradu Poreču-Parenzo i slijedeći odbori:

  • 1. Odbor za socijalnu politiku i zdravstvo
  • 2. Odbor za obrazovanje i kulturu
  • 3. Odbor za sport

U Odbor za socijalnu politiku i zdravstvo imenovani su:

1. Nataša Basanić Čuš za predsjednicu,
2. Vesna Janko Finderle za zamjenicu predsjednice,
3. Sandra Čakić-Kuhar za članicu,
4. Zoran Jendrašić za člana,
5. Venis Gregurović za članicu,
6. Iva Dobrila Olić za članicu,
7. Manuela Janko za članicu,
8. Dolores Ghersinich za članicu,
9. Radmila Korlević za članicu.

U Odbor za obrazovanje i kulturu imenovani su:

1. Sanja Oplanić – za predsjednicu,
2. Divna Radola – za zamjenicu predsjednice,
3. Marina Gavrić – za članicu,
4. Nadija Kos – za članicu,
5. Krešimir Bronić – za člana,
6. Snježana Radetić – za članicu,
7. Branka Velić – za članicu,
8. Ester Zarli – za članicu,
9. Nataša Musizza – za članicu.

U Odbor za sport imenovani su:

1. Miroslav Vranić – za predsjednika,
2. Dean Lakošeljac – za zamjenika predsjednika,
3. Zoran Jendrašić – za člana,
4. Ivan Herak – za člana,
5. Vladimir Grubor – za člana,
6. Igor Jurković – za člana,
7. Roland Fable – za člana.

Odluke je donio gradonačelnik Grada Poreča – Parenzo na  temelju članka 53. Statuta Grada Poreča-Parenzo (“Službeni glasnik Grada PorečaParenzo” broj 02/13) i članka 10. Poslovnika o radu Gradonačelnika (“Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo” broj 08/09), Gradonačelnik Grada Poreča-Parenzo.

Izvor: Službeni glasnik Grada Poreča – Parenzo 15/2017

Print Friendly, PDF & Email