GRADSKO POGLAVARSTVO O REORGANIZACIJI GRADSKE UPRAVE

20.04.2006. 00:00; Učitavanja: 28; Početna / Kultura / GRADSKO POGLAVARSTVO O REORGANIZACIJI GRADSKE UPRAVE
996Kosabra0.jpg

  POREČ – Prijedlog gradonačelnika Edija Štifanića o novom ustroju gradske uprave dobio je zeleno svjetlo većine članova Gradskog poglavarstva – jedino je Arduino Matošević bio suzdržan. Ipak, da bi uprava bila reorganizirana, gradonačelnikov plan mora prihvatiti i Gradsko vijeće.

Ured gradonačelnika postaje ured Grada

Najveća novost je uvođenje upravnog odjela za upravljanje gradskom imovinom, a umjesto dosadašnjeg ureda gradonačelnika, planiran je ured Grada. U odjelu za proračun i gospodarstvo za jednu je stepenicu spušten odsjek za gospodarstvo, u kojem je samo jedna zaposlena osoba, pa je to sada odjeljak. Najglomaznijem odjelu za socijalnu skrb, zdravstvenu zaštitu i društvene djelatnosti reducirani su neki poslovi, a sve drugo manje-više ostaje isto. Matošević je rekao da bi ovu odluku trebalo razmatrati zajedno s pravilnikom o sistematizaciji radnih mjesta, a založio se i za to da u gradskoj upravi postoji osoba koja koordinira pročelnike, bez obzira hoće li se to radno mjesto zvati načelnik ili direktor uprave. On je ukazao i na to da nije logično pročelnicima ostaviti odluku o ustroju odjela, ali je gradonačelnik rekao da je logično da pročelnik ustroji službu, a o ustroju konačnu odluku donosi poglavarstvo.

Koncept kružnih raskrižja

Poglavarstvo je prihvatilo koncept kružnih raskrižja na porečkoj obilaznici, prema studiji koju je izradila slovenska tvrtka Appia, koji je prezentiran i Županijskoj upravi za ceste. Grad će, kao suinvestitor, predložiti ŽUC-u da se preprojektiraju raskrižja za trasu Stancija Portun – Vranići, koja je prva u planu nastavka gradnje, a da se ostala raskrižja odmah projektiraju kao kružna. Za gradnju javne rasvjete po vanjskim mjesnim odborima na javnom natječaju kao najpovoljnija (909 tisuća kuna bez PDV-a) izabrana je ponuda porečke tvrtke Đusto, koja je dobila i posao gradnje javne rasvjete na rotoru i uz cestu Kufci – Špadići. Poglavarstvo je odlučilo da Grad potpiše ugovore o obavljanju djelatnosti odlaganja komunalnog otpada s općinama Poreštine, kako bi se lakše krenulo u investiciju saniranja Košambre za koju je iz Fonda za energetsku učinkovitost i zaštitu prirode Poreč dobio bespovratna sredstva, a osim toga, kroz povećanu cijenu odvoza i odlaganja smeća, od građana su Grad i općine prikupili dodatni novac za saniranje deponija.

– Taj novac stoji na posebnim računima Grada i okolnih općina, dio je namijenjen redovnoj djelatnosti Adriaplusa, a dio za saniranje. Nakana je sav novac staviti na isti račun, onaj gradski, kako bismo u svakom trenutku znali koliko je novca za investiciju na raspolaganju. S Vrsarom smo to načelno dogovorili, oni su prikupili oko 750 tisuća kuna, a ostale općine imaju tek po nekoliko tisuća. Kada objedinimo novac na jednom računu, Grad će svaka tri mjeseca izvještavati općine o načinu utroška novca, rekao je gradonačelnik Štifanić.

Izlaganja prostornih planova

Na osnovi Zakona o zaštiti potrošača poglavarstvo je donijelo odluku o osnivanju savjeta za javne usluge koji prati, procjenjuje i daje mišljenje nadležnim gradskim tijelima o pravima i obavezama potrošača javnih usluga. Predsjednik savjeta je Arduino Matošević, a članovi su Jadranka Fabac i Dragiša Nikolić, kao predstavnik udruge potrošača. Na javnu raspravu od 27. travnja do 27. svibnja upućen je prijedlog detaljnog plana uređenja drugog dijela servisne zone Poreč, a javno izlaganje zakazano je za 27. svibnja u 18 sati u gradskoj vijećnici. Radi se o 10,5 hektara zemljišta iza Vinarskog podruma i skladišta Konzuma, gdje je planirano 17 parcela od 200 četvornih metara do jednog hektara površine. Članovima poglavarstva predstavljena je Studija okvirnih mogućnosti prostora Tar-Vabriga-Lanterna, koju je po nalogu Grada izradio Urbanistički institut Hrvatske, a na koju je u dvije prezentacije u MO-u Tar-Vabriga bilo dosta primjedaba. Informacija o studiji je prihvaćena, ali je naznačeno da je treba uskladiti s Uredbom o zaštiti obalnog područja, sa županijskim i gradskim prostornim planovima, detaljno razraditi ukupno građevinsko područje ugostiteljsko-turističke namjene Lanterna te dati detaljnije smjernice za izradu prostornih planova užeg područja. Poglavarstvo se usuglasilo da se sa Zavodom za urbanizam i prostorno planiranje zagrebačkog Arhitektonskog fakulteta provede izravni pregovarački postupak za izradu Urbanističkog plana uređenja Odgojno-obrazovne i sportsko rekreacijske zone grada, jer je ista ustanova izradila programsko rješenje te zone, a taj im je posao bio ponuđen pozivnim natječajem. Takav je postupak sukladan zakonu, a cijena od 395 tisuća kuna uspoređena je s cjenikom Komore arhitekata i konačna je jer fakultet nije u sustavu PDV-a.

Print Friendly, PDF & Email
ATP 2019 CENTRAL
Galerija S