NEWS

Grad Poreč-Parenzo i ove godine sufinancira prijevoz učenika srednjih škola

skolski bus
26.09.2017. 12:49; Učitavanja: 276; Početna / Obavijesti / Grad Poreč-Parenzo i ove godine sufinancira prijevoz učenika srednjih škola

Gradonačelnik Grada Poreča-Parenzo donio je Odluku o sufinanciranju prijevoza učenika srednjih škola za školsku 2017./2018. godinu, kojom se utvrđuju kriteriji, mjesečni iznos i način ostvarivanja prava sufinanciranja prijevoza učenika koji se školuju u srednjim školama u susjednim gradovima (Bujama, Pazinu, Rovinju i Puli).

Pravo sufinanciranja troškova prijevoza imaju redoviti učenici koji za putovanje od mjesta stanovanja do mjesta školovanja koriste sredstva javnog linijskog prijevoza i imaju prebivalište na području Grada Poreča-Parenzo, a osim učenika prebivalište na području Grada treba imati barem jedan roditelj. 

Grad će sudjelovati u cijeni mjesečne učeničke karte s iznosom od: 128 kuna za  relaciju Poreč-Buje-Poreč, 170 kuna za relaciju Poreč-Pazin-Poreč, 15 kuna za relaciju Poreč-Rovinj-Poreč i 264 kune za relaciju Poreč-Pula-Poreč.

Zahtjev za sufinanciranje troškova prijevoza podnosi se na obrascu koji se može preuzeti u pisarnici Grada Poreča-Parenzo, Obala m. Tita 4, soba broj 4 ili na internetskim stranicama Grada Poreča-Parenzo (www.porec.hr). Zahtjevu se prilažu:

1.            Potvrda Škole o upisu u školsku 2017./2018. godinu,

2.            Preslika osobne iskaznice učenika,

3.            Preslika/e osobne/ih iskaznica roditelja,

4.            Preslika transakcijskog računa na kojeg će se vršiti isplata (roditelja ili učenika) s jasno vidljivim IBAN-on.

Rok za podnošenje zahtjeva je  13. listopad 2017. godine.

Zahtjev s potrebnim prilozima predaje se u prijamnu kancelariju (pisarnicu) Grada Poreča, O. m. Tita 4. Informacije je moguće dobiti na telefon broj (052) 634-321.

Print Friendly, PDF & Email