NEWS

Dječji vrtić Radost objavljuje natječaj za prijem radnika na radno mjesto pomoćna kuharica-spremačica

03.10.2017. 10:54; Učitavanja: 458; Početna / Obavijesti / Natječaji / Dječji vrtić Radost objavljuje natječaj za prijem radnika na radno mjesto pomoćna kuharica-spremačica

Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoji i obrazovanju (Narodne novine broj:10/97,107/07 i 94/13) i članka 35. Statuta Predškolske ustanove Dječji vrtići i jaslice “Radost” Poreč ,Upravno vijeće Predškolske ustanove Dječji vrtići i jaslice “Radost” Poreč objavljuje

N A T J E Č A  J
za prijem radnika na radno mjesto

      – 1 (jedan/a) pomoćna kuharica-spremač/ica na određeno, puno radno vrijeme, za rad u PU Radost PV Kaštelir i drugim mjestima gdje se obavlja djelatnost, zamjena do povratka radnice s bolovanja;

Uvjeti za prijem u radni odnos:

  • završena niša stručna sprema ili osnovna škola;
  • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta;
  • da nije pravomoćno osuđivan za djela iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju;

Pristupnici/e uz prijavu na natječaj trebaju priložiti:

  • – životopis;
  • – presliku dokaza o stečenoj stručnoj spremi;
  • – uvjerenje o nekažnjavanju, odnosno ne vođenju prekršajnog postupka ( ne stariju od dana otvaranja natječaja) sukladno članku 25. Zakona o Predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj:10/97, 107/07 i 94/13);
  • – dokaz o radnom iskustvu – potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO;
  • – presliku osobne iskaznice i izvoda iz matične knjige rođenih;
  • – izjavu o suglasnosti za podvrgavanje testiranju i provjeri sposobnosti.

 Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom dostaviti na adresu:

Predškolska ustanova Dječji vrtići i jaslice “Radost” Poreč, R. Končara 7, 52440 POREČ, s naznakom “Prijava na natječaj za spremačicu”.

Rok za dostavu prijava na natječaj je 11.10.2017. godine.

Kandidati koji će se u prijavi pozivati na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi za natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o ostvarivanju prednosti prema posebnom zakonu.  

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. O rezultatima izbora pristupnici/ce će biti obaviješteni najkasnije u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Prije sklapanja ugovora o radu izabrani pristupnici dužni su priložiti originale ili ovjerene preslike gore traženih dokumenata. Ugovor o radu sklapa se uz uvjet probnog rada u trajanju od četiri mjeseca. 

 

Klasa:601-02/17-01/23

Ur.broj:2167-01-12-01-5

Poreč, 02.10.2017.   

Print Friendly, PDF & Email
Oktober fest S