NEWS

Dječji vrtić i jaslice Radost Poreč objavljuje Natječaj za prijem na poslove asistenta – pomagač/ica u nastavi

07.04.2017. 12:36; Učitavanja: 251; Početna / Obavijesti / Natječaji / Dječji vrtić i jaslice Radost Poreč objavljuje Natječaj za prijem na poslove asistenta – pomagač/ica u nastavi

Temeljem članka 26. st. 2. Zakona o Predškolskom odgoju i obrazovanju a sukladno članku 6. Zakona o poticanju zapošljavanja i na temeljem članka 35. Statuta Predškolske ustanove Dječji vrtići i jaslice “Radost” Poreč, Upravno vijeće Predškolske ustanove Dječji vrtići i jaslice “Radost” Poreč objavljuje

N A T J E Č A  J   za prijem na poslove asistenta – pomagač/ica u nastavi

-1 (jedan) M/Ž osoba za rad u vrtiću s djecom s teškoćama, na određeno puno radno vrijeme do 30.06.2017. godine, za rad u vrtiću u Poreču.

Pristupnici na natječaj moraju ispunjavati:

– uvjete iz članka 25. Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju;

– završeni prvim stupnjem visokoškolskog obrazovanja (VŠS) pedagoških studija ili srednjoškolsko obrazovanje u četverogodišnjem trajanju (SSS);   

– bez radnog iskustva ili s maksimalno do 5 godina radnog iskustva.   

Uz prijavu treba priložiti:

-životopis, presliku diplome, presliku domovnice, uvjerenje o nekažnjavanju za kaznena i prekršajna djela iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju – ne starije od datuma objave natječaja, potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO, dostaviti na adresu:Predškolska ustanova Dječji vrtići i jaslice “Radost” Poreč, R. Končara 7, 52440 POREČ, u roku od 8 dana od objave natječaja, s naznakom “Natječaj za asistenta-pomagač/ica u nastavi”.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. O rezultatima izbora pristupnici/ce će biti obaviješteni najkasnije u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Prije sklapanja ugovora o radu izabrani pristupnici dužni su priložiti uvjerenje o utvrđenoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje navedenih poslova i originalne dokumente ili ovjerene preslike traženih dokumenata.      

Print Friendly, PDF & Email
Wine nights 2018 mid