NEWS

Dj. vrtić Radost raspisuje Natječaj za radno mjesto pomoćna kuharica-spremač/ica na neodređeno, nepuno radno vrijeme

DV Radost-vizualizacija
28.08.2018. 22:23; Učitavanja: 506; Početna / Obavijesti / Natječaji / Dj. vrtić Radost raspisuje Natječaj za radno mjesto pomoćna kuharica-spremač/ica na neodređeno, nepuno radno vrijeme

Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoji i obrazovanju (Narodne novine broj:10/97,107/07 i 94/13) i članka 35. Statuta Predškolske ustanove Dječji vrtići i jaslice “Radost” Poreč ,Upravno vijeće Dječji vrtić “Radost” Poreč-Parenzo objavljuje

 N A T J E Č A  J    za prijem radnika na radno mjesto 

      – 1 (jedan/a) pomoćna kuharica-spremač/ica na neodređeno, nepuno  radno vrijeme- 20 sati tjedno, za rad u PU Radost PV Sv. Lovreč i drugim mjestima gdje se obavlja djelatnost,            

Uvjeti za prijem u radni odnos:

 • završena niša stručna ugostiteljskog smjera ili osnovna škola;
  – zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta;
  – da nije pravomoćno osuđivan za djela iz članka 25. Zakona o predškolskom  odgoju i obrazovanju;

Pristupnici/e uz prijavu na natječaj trebaju priložiti:

 • – životopis;
 • – presliku dokaza o stečenoj stručnoj spremi;
 • – uvjerenje o nekažnjavanju, odnosno ne vođenju prekršajnog postupka ( ne stariju od dana otvaranja natječaja) sukladno članku 25. Zakona o Predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj:10/97, 107/07 i 94/13);
 • – dokaz o radnom iskustvu – potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO;
 • – presliku osobne iskaznice i izvoda iz matične knjige rođenih;
 • – izjavu o suglasnosti za podvrgavanje testiranju i provjeri sposobnosti.

Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom dostaviti na adresu:

Dječji vrtić “Radost” Poreč-Parenzo, R. Končara 7, 52440 POREČ,

s naznakom “Prijava na natječaj za pomoćnu kuharicu-spremačicu”.

Rok za dostavu prijava na natječaj je do 06.09.2018. godine.

Kandidati koji će se u prijavi pozivati na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi za natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o ostvarivanju prednosti prema posebnom zakonu.  

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. O rezultatima izbora pristupnici/ce će biti obaviješteni najkasnije u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Prije sklapanja ugovora o radu izabrani pristupnici dužni su priložiti originale ili ovjerene preslike gore traženih dokumenata. Ugovor o radu sklapa se uz uvjet probnog rada u trajanju od četiri mjeseca. 

 

Klasa:601-02/18-01/19

Ur.broj:2167-01-12-01-3

Poreč, 28.08.2018.   

Natječaj je objavljen od 28.08. do 06.09. 2018. godine.

Print Friendly, PDF & Email
MAX opće S