NEWS

9. sjednica Gradskog vijeća Grada Poreča-Parenzo održati će se u četvrtak, 19. travnja i srijedu, 25. travnja

grb-grada-porec
16.04.2018. 14:05; Učitavanja: 312; Početna / Novosti / Iz Grada Poreča / 9. sjednica Gradskog vijeća Grada Poreča-Parenzo održati će se u četvrtak, 19. travnja i srijedu, 25. travnja

Deveta sjednica Gradskog vijeća Grada Poreča-Parenzo održat će se u dva dijela, te je sazvana je za četvrtak, 19. travnja 2018. i  srijedu, 25. travnja 2018. godine, obje s početkom u 18.00 sati, u Velikoj vijećnici Grada, na adresi Obala maršala Tita 5. U nastavku slijedi prijedlog dnevnog rada i linkovi s materijalima:

1.    Verifikacija zapisnika sa 7. i  8. sjednice Gradskog vijeća

2.    Vijećnička pitanja, prijedlozi i informacije

        2.1. Odgovor na vijećničko pitanje – Goran Gašparac – izlov morskih krastavaca

        2.2. Odgovor na vijećničko pitanje – Maurizio Zennaro – Pravilnik o sistematizaciji Usluge Poreč d.o.o.

        2.3. Odgovor na vijećničko pitanje – Maurizio Zennaro – isplate naknada članovima NO Usluge Poreč od 2015.do 2017.

        2.4. Odgovor na vijećničko pitanje – Maurizio Zennaro – poslovnici o radu MO

        2.5. Odgovor na vijećničko pitanje – Maurizio Zennaro – isplate naknada članovima NO Odvodnja Poreč d.o.o.

        2.6. Odgovor na vijećničko pitanje – Maurizio Zennaro – podaci o donacijama LD Zec

        2.7. Odgovor na vijećničko pitanje – Dolores Ghersinich – teniski tereni u sklopu SRC V. Jože

3.    Informacija o stanju sigurnosti na području Grada Poreča-Parenzo za 2017. godinu

        3.1. Informacija

4.    Odluka o prihvaćanju Izvješća o stanju sustava civilne zaštite u 2017. godini i donošenju Plana razvoja sustava civilne zaštite za 2018. godinu

5.    Odluka o dodjeli Povelje 30. april u 2018. godini

        5.1. Prijedlozi kandidata

6.    Odluka o ustrojstvu upravnih tijela Grada Poreča-Parenzo

7.    Odluka o rasporedu sredstava političkim strankama i članovima Gradskog vijeća Grada Poreča-Parenzo izabranih s liste grupe birača iz Proračuna Grada Poreča-Parenzo u 2018. godini

8.    Odluka o  obavljanju dimnjačarskih poslova te se dostavlja Gradskom vijeću Grada Poreča-Parenzo

9.    Odluka o objavljivanju Javnog poziva za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Poreča-Parenzo

10.  Odluka o obračunu i naplati naknade za razvoj sustava javne odvodnje

        10.1. Prilog

11.  Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu

12.  Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu

13.  Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Privremeni Statut Osnovne škole „Finida“

14.  Odluka o davanju suglasnosti Umjetničkoj školi Poreč na:

– Odluku o iznosu participacije roditelja/skrbnika učenika Umjetničke škole Poreč za program osnovnog glazbenog i plesnog obrazovanja za školsku 2018./2019. godinu i 

– Odluku o iznosu cijene za pohađanje drugog programa za darovite učenike za školsku 2018./2019. godinu u Umjetničkoj školi Poreč,

15.  Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Predškolske ustanove dječji vrtići i jaslice Radost Poreč

16.  Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Predškolske ustanove dječji vrtići i jaslice Radost Poreč

17.  Odluka o ukidanju svojstva javnog dobra u općoj upotrebi, na nekretnini oznake k.č.br. 829/2, k.o. Žbandaj

       17.1. Grafički prikaz

18.  Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o uključivanju Grada Poreča – Parenzo u Program izgradnje stanova po Programu društveno poticane stanogradnje

19.  Srednjoročni (trogodišnji) plan davanja koncesija na pomorskom dobru na području Grada Poreča – Parenzo od 2018.-2020. godine

       19.1. Plan

20.  Plan davanja koncesija na pomorskom dobru na području Grada Poreča – Parenzo za 2018. godinu

       20.1. Plan

21.  Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za povjeravanje obavljanja komunalnih poslova provedbe Programa mjera preventivne dezinsekcije, dezinfekcije i deratizacije na području Grada Poreča – Parenzo u 2018. godini

22.  Odluka o uređenju prometa na području Grada Poreča-Parenzo

23.  Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o lokalnim porezima Grada Poreča-Parenzo

Print Friendly, PDF & Email
max 2