NEWS

11. sjednica Gradskog vijeća Grada Poreča najavljena je za četvrtak, 28. lipnja

gradska-uprava-2
26.06.2018. 14:30; Učitavanja: 289; Početna / Novosti / Iz Grada Poreča / 11. sjednica Gradskog vijeća Grada Poreča najavljena je za četvrtak, 28. lipnja

Jedanaesta sjednica Gradskog vijeća Grada Poreča-Parenzo održat će se u dva dijela, te je sazvana je za četvrtak, 28. lipnja 2018. i  četvrtak, 5. srpnja 2018. godine, obje s početkom u 19.00 sati, u Velikoj vijećnici Grada, na adresi Obala maršala Tita 5.

U nastavku slijedi prijedlog dnevnog rada i linkovi s materijalima:

1.    Vijećnička pitanja, prijedlozi i informacije

       1.1. Odgovor na vijećničko pitanje – Azeglio Picco – realizacija vodovodnog ogranka Jasenovica-Fuškulin

       1.2. Odgovor na vijećničko pitanje – Goran Gašparac – učinkovitost nove rasvjete u SD Žatika

       1.3. Odgovor na vijećničko pitanje – Dražen Prgić – plaćanje poreza i potrošnje el.energije Valamarovih objekata kod mola na gradskoj rivi

       1.4. Odgovor na vijećničko pitanje – Goran Gašparac – poštivanje rokova o izradi UPU dijela Gradske rive

2.    Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju trgovačkog društva PARENTIUM društva s ograničenom odgovornošću

3.    Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika

4.    Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti na području Grada Poreča-Parenzo

5.    Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Poreča -Parenzo za 2017. godinu

       5.1. Godišnji izvještaj

       5.2. Obrazloženje

6.    Odluka o raspodjeli rezultata za 2017. godinu

7.     I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Poreča-Parenzo  za 2018. godinu

        7.1. Prijedlog

        7.2. Obrazloženje 

8.     I. Izmjene i dopune programa javnih potreba za Grad Poreč-Parenzo u 2018. godini u:

–          predškolskom odgoju i obrazovanju,

–          obrazovanju,

–          kulturi,

–          sportu i rekreaciji,

–          zaštiti, očuvanju i unapređenju zdravlja i

–          socijalnoj skrbi

9.     I. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu

10.   Odluka o davanju suglasnosti na provedbu ulaganja u projekt „Dječji vrtić u prigradskom naselju Poreč“ u naselju Varvari

11.   Odluka o davanju suglasnosti na provedbu ulaganja u projekt „Javna i društvena građevina-dječji vrtić (rekonstrukcija)“ u naselju Dračevac

12.   Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt ”Rekonstrukcija građevine javne i društvene namjene-rekonstrukcija postojeće zgrade u zgradu javne namjene-društveni dom, 3. skupine”

13.   Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Poreča-Parenzo

14.   Poslovnička odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Poreča-Parenzo

15.   Odluka o ukidanju svojstva javnog dobra u općoj uporabi na nekretnini oznake k.č. 1901/11 k.o. Nova Vas

        15.1. Prilog

16.   Plan prodaje nekretnina u 2018.godini

        16.1. Prilozi

17.   Trogodišnji plan davanja koncesija na pomorskom dobru na području Grada Poreča – Parenzo za razdoblje od 2018.-2020. godine

18.   Plan davanja koncesija na pomorskom dobru na području Grada Poreča – Parenzo za 2018. godinu

19.   Odluka o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Poreča

20.   Odluka o izradi Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Poreča

21.   Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja dijela stambenog naselja Čimižin i Pročišćenog teksta Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja dijela stambenog naselja Čimižin

        21.1. Suglasnost Ministarstva

Print Friendly, PDF & Email
Half maraton 2019 S